Om Stryn Bilverksted

Om Stryn Bilverksted

Stryn Bilverksted vart etablert i 2011, av fagpersonar med over 30 års erfaring bak seg i bransjen. Stryn Bilverksted er ein autorisert bilverkstad, og vi har meisterbrev innan bilmekanikarfaget.

Om Meca

Periodisk køyretøykontroll (EU-kontroll)

Statens Vegvesen sender ikkje lenger ut innkalling til kontroll av kjøretøy. Du må sjølv følgje med og avtale tid for kontroll, slik at bilen din vert kontrollert og godkjend før utløpet av fristen. MECA bilverkstader er godkjende for å utføre EU-kontroll.  Sjekk når bilen din skal kontrollerast!

Fritt verkstadvalg

Som bileigar har du rett til å velje fritt mellom verkstader og delar når bilen din treng service eller reparasjon – også i garantitida. MECA bilverkstader gir deg like god kvalitet på service og delar – ofte til ein lågare pris. Vil du vite meir om din rett til fritt verkstadvalg, last ned informasjonsbrosjyre frå Autobransjens Leverandørforening her.

Vi reparerer alle bilmerke

Uansett kva for bilmerke du køyrer, så er det ein MECA-mekanikar med riktig kompetanse og opplæring til å reparere din bil.

Når du leverer inn bilen din til ein MECA-autorisert bilverkstad, kan du være trygg på at den havnar i gode hender. MECA-verkstader kan utføre same service og reparasjonar som merkeverkstaden. Sidan gruppeunntaket vart innført i 2003, står du fritt til å levere bilen din hos den verkstaden du sjølv vél – utan at det påverkar garantien på bilen din. Les meir om Fritt verkstadvalg her.

Vi tilbyr minst same servicenivå, men som oftast til ein mykje hyggjelegare pris. Våre verkstader er sjølvstendige selskap, noko som betyr at dei har bygd opp verksemda si med stolthet, og driv den med kompetanse og service. Vi stiller høge krav til dei som ynskjer å verte ein del av vår verkstadkjede, nettopp for at du som kunde skal kunne føle deg trygg på at bilen vert reparert ifølge markedets anbefalte krav og spesifikasjonar.

For at kjeden skal holde eit høgt kvalitetsnivå, stiller Meca visse krav til verkstadane, mellom anna:

Riktig kompetanse og utdanningsnivå
Relevant verkstadutstyr, spesielt innan test- og diagnoseutstyr
Ryddig og ordentleg, reint og pent, innvendig som utvendig.
Seriøsitet mot kundar, leverandørar, myndigheiter og andre.
Registrert foretak med økonomi og forsikringar i orden.
Føremålstenlege lokale.
Teknisk informasjon og tekniske data.

Original kvalitet eller betre!

MECA samarbeider med fleire av verdas største produsentar av bildeler. Dette er uavhengige og frittståande deleprodusentar, som også leverer til bilfabrikkane. Delane vi benytter er alltid av original kvalitet eller betre. Det vil seie at når ein del i bilen din er bytta hos ein MECA-bilverkstad, gjeld bilens garantiar på samme måte som om delen hadde vore bytta av verkstaden der du kjøpte bilen.

Opningstider

Måndag-fredag: 08:00-16:30
Laurdag: Opent etter avtale

Kontakt oss

Har du spørsmål angåande våre tenester eller prisar? Kontakt oss for ein hyggeleg bilprat!

Telefon: 481 95 555
E-post: post@strynbilverksted.no

Kontaktskjema
    Kvifor velje oss?

    Vi tilbyr gode prisar
    Vi har lang røynsle innan bransjen
    Vi er godt kjende i lokalmiljøet
    Vi møter våre kundar med eit smil!